ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Физическата охрана на обектите се организира на подвижен и стационарен принцип от квалифицирани служители на фирма „СИЛА– Х” ЕООД, снабдени с най – съвременни средства за защита и самозащита. Охранителите ни са с униформи, отличителни знаци на фирмата и служебни карти. Подготвени са да окажат неотложна първа помощ на пострадали в кризисни ситуации лица. При необходимост физическата охрана се подпомага от дежурните екипи по СОД за ответна реакция, обучени да действат в екстремални ситуации.

 
Следете специалните ни оферти в социалните мрежи:
2019 © СОД "СИЛА-Х" ЕООД
тел: 0896 66 09 09
email: sila_x@abv.bg